Med nästan en halv miljon medlemmar och 6,5 miljoner spelade rundor per år är golfen en av Sveriges största individuella idrotter. Här får du ta del av intressanta fakta och slående siffror om sporten som utövas av nästan var 20:e svensk.

Med en imponerande medlemsbas på nästan en halv miljon och över 6,5 miljoner spelade rundor varje år, har golf etablerat sig som en av Sveriges främsta individuella idrotter. Sporten lockar nästan var 20:e svensk att delta och skapar därmed en stark gemenskap inom landets idrottskretsar. Nedan presenteras några fängslande fakta och imponerande siffror som belyser golfens betydelse och popularitet:

 1. Stor Medlemsbas: Med nästan en halv miljon dedikerade medlemmar utgör golfsamhället en betydande del av den svenska idrottsvärlden.
 2. Aktivitetsnivå: Över 6,5 miljoner spelade rundor per år vittnar om golfens höga aktivitetsnivå och det stora intresset bland svenska folket.
 3. Brett Deltagande: Att nästan var 20:e svensk ägnar sig åt golf visar på sportens breda popularitet och tillgänglighet för olika åldersgrupper och bakgrunder.

Golfens påverkan sträcker sig bortom bara det fysiska spelet. Den skapar möjligheter för social interaktion, främjar hälsa och motion, och bidrar till gemenskap och samhörighet. Med dessa imponerande siffror och engagerade medlemmar fortsätter golfen att vara en central del av det svenska idrottslandskapet, vilket tydligt markerar dess betydelse och påverkan på samhället.

Läs också vår artikel med Fakta om Golf

Golf är en unik idrott där spelare på olika nivåer och i olika åldrar kan mötas och tävla på lika villkor. Sporten genomsyras av värden som gemenskap, tävling, eget ansvar, träning, friskvård och naturupplevelser. En golfrunda erbjuder olika typer av utmaningar där glädjen över en lång drive mitt i fairway, lyckan över en perfekt bollträff och pulshöjningen inför en viktig enmetersputt på sista hålet stannar kvar i minnet.

Golfen erbjuder också möjlighet att tävla hela livet i tävlingsformer som passar alla. År 2015 arrangerades över 28 800 tävlingar i Sverige, från handicaptävlingar på klubben till seriespel och elittävlingar för juniorer och seniorer. De som storsatsar kan hitta inspiration och målsättning i proffstourerna där svenskar traditionellt haft stora framgångar och i OS, där golfen återinfördes som en av grenarna 2016. Sporten skapar en plattform där passion, gemenskap och tävlingsanda samverkar för att göra golf till en livslång och berikande upplevelse för alla dess utövare.

Svenska Golfförbundet grundades 1904 med endast två klubbar och tio golfspelare i landet. Under de kommande femtio åren, fram till 1954, växte golfen stadigt med 38 klubbar och 7 000 spelare. Denna ökning accelererade lavinartat, och mellan 1980 och 2000 ökade antalet golfbanor från 149 till 393, medan antalet golfspelare sköt i höjden från 88 400 till 477 000.

I början av 2000-talet passerade antalet medlemskap för första gången en halv miljon och golfen cementerades som en av Sveriges största idrotter sett till antalet utövare. År 2004 var ett rekordår när landets över 450 golfklubbar samlade närmare 555 000 medlemmar. Därefter följde tio år med en nedåtgående trend.

Läs även Varför Golf!

År 2014 bröts denna nedgångstrend, och de senaste två åren har varit positiva med en nettoökning både av antalet medlemskap och golfspelare:

 • 2014: +1 690 medlemskap och +391 personer
 • 2015: +2 413 medlemskap och +1 958 personer

Denna återhämtning indikerar en förnyad entusiasm för golfen i Sverige och en positiv trend för dess fortsatta tillväxt och popularitet bland svenskarna.

Nyckeltal om Golfsverige

AB
Klubbar & anläggningar462
Golfspelare455770
Medlemskap476836
Kön
– Kvinnor28%
– Män72%
Åldersfördelning
– Seniorer90%
– Juniorer (tom 21 år)10%
Snitthandicap24.2
Snittålder49.1
Spelade ronder6.5M
TävlingsronderCirka 1M

En Europeisk jämförelse

Sverige utmärker sig som ett av världens mest golfintensiva länder. Inom Europa, där totalt 4,1 miljoner golfare är registrerade, är det endast England och Tyskland som har fler golfare sett till absoluta siffror. I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige den högsta spelartätheten per golfbana, det största antalet kvinnliga golfare i förhållande till befolkningsstorleken och är näst högst när det gäller antalet juniorspelare i absoluta tal.

Antal golfsspelare topp 3 Europa

 • England – 661 805
 • Tyskland – 640 181
 • Sverige – 455 770

Antal juniorgolfare topp 3 Europa

 • Tyskland – 45 398 – 71 %
 • Sverige – 44 563 – 9,8 %
 • Frankrike – 41 233 – 10 %

Andel kvinnliga golfare topp 3

 • Tyskland – 222 242 – 34 %
 • Sverige – 121 598 – 31 %
 • Frankrike – 117 886 – 28 %

Golfen i Idrottssverige

Golf tar plats som Sveriges största idrott sett till antalet aktiva medlemmar, och den rankas före fotboll som hamnar på andra plats samt friidrott på tredje plats, enligt RF Idrotten i Siffror 2015.

Golf är inte bara en idrott för stunden, utan den omfattar hela livet. År 2015 var 44 563 golfare 21 år och yngre, och imponerande 52 451 personer var 71 år och äldre. Intressant nog inkluderar golfgemenskapen aktiva golfare över 100 år, vilket understryker sportens attraktivitet genom olika åldrar.

Geografiskt sett är golf utbrett över hela landet, från den lappländska orten Björkliden, belägen 25 mil norr om polcirkeln, till Sveriges sydligaste bana, Bedinge Golfklubb i Skåne.

Golf framstår även som en prisvärd idrott, särskilt för barn. Kostnaden för barn att spela golf uppgår till cirka 3 500 kronor per år, vilket är lägre än kostnaderna för andra populära idrotter såsom fotboll, innebandy, tennis och friidrott. Denna ekonomiska tillgänglighet positionerar golf som en överkomlig och lockande idrottsalternativ för unga entusiaster.

Miljö

Det finns 230 miljöcertifierade golfanläggningar i Sverige. Golfen spelar en konstruktiv roll i att uppfylla de svenska miljömålen som antagits av riksdagen, särskilt när det gäller att bevara öppna naturlandskap och främja biologisk mångfald. Utöver att vara platser för golf kan dessa anläggningar vara multifunktionella och användas för olika ändamål, såsom promenader, ridvägar, skidspår och kulturevenemang. Detta understryker golfens positiva bidrag till samhället genom att erbjuda en resurs som gynnar både natur och rekreation på olika sätt.

Friskvård

En golfrunda på 18 hål utgör en imponerande mängd fysisk aktivitet, motsvarande 12 000 steg. Genom att spela tre rundor per vecka kan en individ uppnå 12,5 timmars lågintensiv träning. Under det året 2015 tillryggalade svenska golfare gemensamt omkring 6,8 miljoner mil, vilket motsvarar ungefär 1700 varv runt jorden.

Golfen är inte bara en sport utan också en betydande källa till motion och välmående. Svenska golfare genererar tillsammans 110 miljoner friskvårdstimmar varje år. Intressant nog visar statistik att svenska golfare i genomsnitt lever fem år längre än de som inte spelar golf. Detta pekar på golfens hälsofrämjande och livsförbättrande egenskaper, och det bekräftar att golfen inte bara är en sport utan en livsstil som främjar hälsa och välbefinnande.

Detta vill Golfsverige

 • Ett mål: Erbjuda världens bästa golf för alla.
 • Sträva efter att vara den största breddidrotten i landet.
 • Ambitionen att vara bland de världsledande nationerna inom internationell tävlingsgolf.
 • Grundvärden: Stå för ärligt spel, social gemenskap och vara fostrande.
 • Värna om jämställdhet, likabehandling och integration.
 • Juniorfokus: Bedriva idrott för juniorer med ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.
 • Möt barn och ungdomar på deras villkor och visa golfen som en spännande, rolig och utvecklande idrott.
 • Balans mellan tradition och nytänkande: Ta hänsyn till golfens traditioner samtidigt som verksamheten utvecklas för att passa dagens samhälle och golfspelare.

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Vänligen ange ditt användarnamn eller e-postadress, du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.