Uppdaterade golfregler för 2023

Golfreglerna är globala och gäller över hela världen. En revidering av reglerna genomförs vanligtvis vart fjärde år.

År 2019 genomgick golfreglerna den mest omfattande moderniseringen sedan 1952. Antalet regler minskades, och man gjorde dem mer förlåtande för vanliga golfspelares misstag samtidigt som man fokuserade på att förbättra spelets tempo.

Den 1 januari 2023 genomfördes en ny uppdatering av reglerna. Den är mindre omfattande och de flesta ändringarna från 2019 behålls.

Förenkling av lättnad på flagglinjen

Det är en ny procedur för att ta lättnad på flagglinjen. Du tar först ut en exakt linje från flaggan och bakåt. Sedan droppar du bollen på denna flagglinje.

Punkten på flagglinjen där bollen först träffar marken när den droppats bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla riktningar från den punkten. Alltså, bollen får rulla upp till en klubblängd i alla riktningar – framåt, bakåt och åt sidorna.

Du får bland annat ta lättnad på flagglinjen om din boll är ospelbar eller när du tar lättnad med plikt för boll i pliktområde.

Tillåtet att ersätta en skadad klubba

Om du skadar din klubba under ronden får du spela vidare med klubban, laga den eller byta ut den.

Undantaget är om du skadar klubban i ett vredesutbrott. Då får du spela vidare med klubban, men inte laga eller byta ut den.

Du behöver inte skriva din handicap på scorekortet

Som spelare i en slagspelstävling (till exempel slaggolf och poängbogey) behöver du inte längre ange din handicap på scorekortet. Det är tävlingsledningens ansvar att beräkna din spelhandicap och använda den för att räkna ut din nettoscore.

Som spelare ansvarar du fortfarande för att bruttoscoren på varje hål är korrekt, och att både du som spelare och din markör signerar scorekortet innan det lämnas in.

Nytt undantag om boll rubbats av naturkrafter

Om din boll är i vila utanför green och därefter rubbas av naturkrafter, t ex vind eller vatten, måste du normalt spela den från dess nya läge.

Ett undantag görs numera dock om du droppar, placerar eller återplacerar din boll.

Om den då först är i vila och därefter rubbas av naturkrafter och rullar till ett annat område på banan* ska du utan plikt återplacera bollen. Undantaget gäller också om bollen rullar out of bounds.

Exempel: Din boll har hamnat i ett pliktområde. Du tar lättnad enligt Regel 17.1d(3) och droppar bollen i ett lättnadsområde i slänten ner mot pliktområdet. Bollen kommer i vila men rubbas sedan av naturkrafter och rullar ner i pliktområdet igen. Då får du återplacera bollen i slänten där den stannade efter droppningen, utan plikt.

Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll

Plikten för att slå ett slag mot en felaktigt inbytt boll har sänkts från den allmänna plikten (två slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel) till ett slags plikt.

Det gäller exempelvis när du ska återplacera din boll men i stället byter in en annan boll än den ursprungliga bollen, vilket då inte är tillåtet.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Vänligen ange ditt användarnamn eller e-postadress, du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.